Tarptautinis Bakalaureatas Lietuvoje

Tinkamos programos pasirinkimas jums (ar jūsų vaikui) gali būti nemenkas iššūkis, ypač tuo metu, kuomet laikas galvoti apie kolegiją ar universitetą. Šiame puslapyje pateikiamas trumpas Tarptautinio Bakalaureato programos vadovas, bei buvusių studentų atsiliepimai, kurie padės jums apsispręsti, ar ši programa yra tinkamas pasirinkimas jums (arba jūsų vaikui nuo 16 iki 19 metų).

Tarptautinis Bakalaureatas. Kas tai?

Tarptautinis Bakalaureatas (TB), paprastai dar žinomas kaip International Baccalaureate (IB), yra išsami švietimo programa, dėstoma daugiau nei 150 pasaulio šalių ir sudaryta iš keturių pagal amžių skirtų programų. Ugdymas, taikant tarptautinę mokymo programą, yra holistinis, puoselėjantis intelektinius, asmeninius, emocinius ir socialinius įgūdžius.

Tarptautinio Bakalaureato Organizacijos misija skelbia, jog “dėmesys skiriamas tarptautiniam supratingumui ir atsakingam pilietiškumui. Tarptautinio Bakalaureato moksleiviai tampa kritiškai mąstančiais, užjaučiančiais žmonėmis, kurių mokymasis trunka visą gyvenimą. Jie aktyviai dalyvauja savo šalies ir pasaulio įvykiuose, sąmoningai suvokia humaniškumą, vienijantį visą žmoniją, gerbia kultūrinę įvairovę ir požiūrius, praturtinančius gyvenimą”.

1997 metais, Lietuvoje buvo surinkta pirmoji Tarptautinio Bakalaureato programos klasė. Šiuo metu mūsų šalyje yra 10 mokyklų, kurios siūlo vieną ar daugiau iš keturių pagal amžių skirtų programų. Moksleivis neturi būti baigęs ankstesnių TB programų, jog galėtų studijuoti pagal TB diplomo programą. Daugiau apie visas TB programas galite sužinoti paspaudę čia.TB Diplomo programa

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa yra skirta moksleiviams nuo 16 iki 19 metų. Tai dvejų metų vidurinio ugdymo programa, skirta pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje. TB diplomo programa grindžiama filosofija, jog studentai turėtų pritaikyti kritinio mąstymo įgūdžius savo patirčiai ir išmoktų vertinti juos supantį pasaulį.

TB programa sudaro galimybę moksleiviams pasirinkti dalykus ir lygius, atitinkančius jų interesus, todėl jie negrupuojami pagal profilius.
Programą taip pat plačiai pripažįsta geriausi pasaulio universitetai, nes ji suteikia studentams reikiamų įgūdžių ir požiūrio, reikalingo aukštojo mokslo srityje.


TB dalykai ir struktūra

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa yra dvejų metų vidurinio ugdymo programa, skirta pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje. Visos TB diplomo programą dėstančios mokyklos dirba pagal bendrą mokymo planą, kurį sudaro 6 dalykų grupės:

 • 1-oji grupė – Kalbos ir Literatūros Studijos: Paprastai studijos atliekamos gimtąja kalba ir gali būti sutelktos tik į literatūrą arba gimtosios kalbos ir literatūros derinį kartu.
 • 2-oji grupė – Kalbos Įgijimas: Tai yra antroji (užsienio) kalba. Paprastai tai yra moderni kalba, tačiau ji taip pat gali būti lotynų arba klasikinė graikų.
 • 3-ioji grupė – Asmuo ir Visuomenė: Šios grupės dėstomi dalykai yra susiję su humanitariniais mokslais. Jie apima verslą ir vadybą, ekonomiką, geografiją, pasaulinę politiką, istoriją, filosofiją, psichologiją, socialinę ir kultūrinę antropologiją, pasaulio religiją ir kt.
 • 4-oji grupė – Mokslo Šakos: Tai apima įvairias šakas, tokias kaip biologija, chemija, fizika, kompiuterija ir dizaino technologijos.
 • 5-oji grupė – Matematika: Šiai grupei priklauso matematikos studijos, matematika ir taikomoji matematika.
 • 6-oji grupė – Menai: Tai muzika, teatras, šokis ir vaizduojamasis menas. Arba moksleiviai gali pasirinkti kitą dalyką iš anksčiau nurodytų grupių.

Be šešių tradicinių vidurinės mokyklos mokomųjų dalykų, TB diplomo programoje yra dar trys komponentai, privalomi visiems TB klasių moksleiviams:

 1. Pažinimo teorija: Tai yra svarbi TB programos dalis, nes ji suteikia galimybę studentams apmąstyti žinių pobūdį. Klausimai, kuriuos studentai nagrinės, apima „kas yra įrodymas?“ ir „kaip teorijas galima pritaikyti realiame pasaulyje?“. Iš šio tyrimo jie mokomi atpažinti poreikį elgtis atsakingai aplinkiniame pasaulyje savo ir kitų labui.
 2. Išplėstinė esė: Tai yra nuodugnus, 4000 žodžių kurio nors dėstomojo dalyko kursinis darbas, rašomas per dvejus metus.
 3. Kūryba, sportas, visuomeninis ir socialinis darbas (KSVS): Norėdami įvykdyti šį komponentą, moksleiviai turi dalyvauti įvairiose asmeniškai sudėtingose ​​veiklose, susijusiose su šiomis trimis sritimis, turinčiomis reikšmingų rezultatų.

TB programa sudaro galimybę moksleiviams pasirinkti dalykus ir lygius, atitinkančius jų interesus, todėl jie negrupuojami pagal profilius.


TB vertinimai ir reikalavimai

Už kiekvieną iš šešių pasirinktų dalykų mokiniai gauna įvertinimą nuo 1 iki 7, kuomet 7-etas yra aukščiausias įvertinimo balas. Pažinimo teorija ir išplėstinė esė gali pridėti papildomus tris taškus prie bendro studento balo. Norėdami išlaikyti TB, studentai turi gauti bendrą 24 ar daugiau balų. TB KSVS komponentas neprideda studento balo, tačiau be jo TB diplomas negali būti suteikiamas.


TB Diplomo privalumai

Tarptautinio Bakalaureato diplomas turi ne vieną privalumą, – pradedant holistiniu požiūriu į švietimą ir baigiant realaus gyvenimo taikymu. Keli svarbūs privalumai pateikiami žemiau:

 • TB diplomas yra pripažįstamas tarptautiniu mastu, tad puikiai tinka mobiliems moksleiviams.
 • TB programa dėstoma daugiau nei 150 pasaulio šalių, – 4000 mokyklų, todėl ji tinka šeimoms, kurios keičia gyvenamąsias vietas.
 • Tai skatina pasaulinę perspektyvą – moksleiviai privalo išmokti užsienio kalbą (kalbas), sužinoti apie kitas kultūras ir politines sistemas, bei pritaikyti tai savo gyvenime.
 • TB struktūra skatina nepriklausomą, savarankišką mokymąsi.
 • Mokydamasis Tarptautinį bakalaureatą, moksleivis išmoks daugiau dalykų, lavindamas holistinį supratimą apie juos supantį pasaulį.
 • Universitetai vertina moksleivius baigusius pagal TB programą, todėl juos gali priimti į geriausias kolegijas ar universitus visame pasaulyje.